НачалоИнтересно-по-света

ФАЗА 3 Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II
 
Бенефициент:Флай енд уин ООД
 
Общата стойност на заявлението за подкрепа: 9 253.31 лв.
 
Начало: 26.07.2021 г.
Край: 26.10.2021 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

ФАЗА 2:Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки
 
Бенефициент:Флай енд уин ООД
 
Общата стойност на заявлението за подкрепа: 4 494.73 лв.
 
Начало: 23.04.2021 г.
Край: 23.07.2021 г.

 

 

 

 

ФАЗА 1:Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.095 Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки

Бенефициент:Флай енд уин ООД

Общата стойност на заявлението за подкрепа: 5190.69 лв.
 
Начало: 05.03.2021 г.
Край: 05.06.2021 г.

   

 

 

 

 

 

 

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризмакато туроператор или туристически агент, за преодоляване наикономическите последствия от пандемията COVID-19 

Цел:Осигуряване на оперативен капитал за справяне с последицитеот пандемията COVID-19 на българските микро-, малки исредни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма 

Резултати от изпълнението на проекта:

-осигурена ликвидност за изплащане на текущите задължения по договори за счетоводно обслужване и съобщителни услуги(телефонни услуги)

-фирмата няма просрочени задължения към клинети и доставчици

-възможност за преразпределяне на оборотните финансови ресурси на фирмата

Бенефициент: Флай енд уин ООД
 
Обща стойност: 2 243.58 лв., от които 1 907.04 лв.
европейско и  336.54 лв. национално съфинансиране.
 
Начало:21.12.2020 г.
Край:21.03.2021 г.
 


Гара Atocha в Мадрид

Гара Atocha в Мадрид

Гара Atocha е първата ж.п. гара в Мадрид. Открита е на 9.02.1851г. Най-голямата в столицата на Испания е. Модерна, просторна, с табели и озвучаване на английски и испански и декорирана с прекрасна растителност, гарата е оазис в града и любимо място за срещи на мадридчани.
ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ