Финасиране

НачалоИнтересно-по-светаФинасиране

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризмакато туроператор или туристически агент, за преодоляване наикономическите последствия от пандемията COVID-19     Цел:Осигуряване на оперативен капитал за справяне с последицитеот пандемията COVID-19 на българските микро-, малки исредни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма  

 
Бенефициент: Флай енд уин ООД Обща стойност: 2 243.58 лв., от които 1 907.04 лв. европейско и  336.54 лв. национално съфинансиране.

Начало:21.12.2020 г.

Край:21.03.2021 г.