Условия за ползване

НачалоУсловия за ползване

Общи условия

Уебсайтът на "Флай енд Уин"  ООД е интернет портал, който предоставя възможност за търсене на информация и реализиране на сигурни реални онлайн резервации и покупки.

Преди да започнете да използвате нашата уеб страница и интегрираните на нея интернет резервационна система и системи за търсене и закупуване на хотелски резервации, моля да се запознаете с общите условия за ползване на уеб страницата.

Посочените по-долу дефиниции с главни букви имат следното значение, освен ако в текста не е посочено друго:

"Флай енд Уин"  ООД е дружество, регистрирано съгласно законите на Република България със седалище и адрес на управление: бул. „България” 51Б, ЕИК 200887209. "Флай енд Уин"  ООД е  туроператор с лиценз РК-01-6573. "Флай енд Уин"  ООД е администратор на интернет резервационна система за самолетни билети и хотелски резервации, интегрирани на сайта ни и ИАТА лиценз 09-2 0139 3, както и валидни застраховка „Професионална отговорност на туроператори“ P1213000000740214432 към застрахователна компания Бул Инс и банкова гаранция, обезпечаваща дейността ни като ИАТА агент 961DGI1130631001 в Булбанк. При заявка по телефон или електронна поща "Флай енд Уин"  ООД " предлага съдействие при резервации на коли под наем, издаване на застраховки „Помощ при пътуване в чужбина”, организиране на мероприятия и други туристически услуги.

ИЗПОЛЗВАНИ ПОНЯТИЯ:

Интернет резервационната система предоставя на Потребителя възможност да търси, избира и резервира самолетни билети за вътрешни и международни полети, оперирани от редовни или нискотарифни авиокомпании. Интернет резервационната система на уеб страницата е свързана с глобалните резервационни системи.

Система за търсене и закупуване на хотелски резервации предоставя на Потребителя възможност да търси, избира и резервира хотели в Република България и в чужбина.

Потребител или Вие е всяко физическо лице, което използва Резервационната система и Системите за търсене и закупуване на хотелски резервации.

Туристическа услуга (Туристически услуги) означава всяка, всички или комбинация от следните услуги: закупуване на самолетен билет, хотелска резервация, застраховка, резервации на коли под наем, организиране на туристически мероприятия.

Доставчик – Доставчик означава лицето, което предоставя Туристическата услуга

Оторизиран партньор – Юридическо лице, което по силата на сключен договор има право да предлага услуги от името на трети лица.

Хотелска резервация – означава краткосрочно, общодостъпно наемане на къща, апартамент, стая, палатка, каравана и други, за временно пребиваване, както и предоставянето на други, свързани с тези услуги.

Нискотарифни авиокомпании – Тези авиокомпании се отличават от редовните с ниските цени за повечето от полетите си, но имат специфични условия относно допустимия багаж, начини на разплащане, възможности за промяна на имена, полети и др. детайли на вече издаден самолетен билет. Нискотарифните авиокомпании са също известни като NoFrill или Low Cost Carriers (LCC).

ВажноНискотарифните авиокомпании не подлежат на общите условия за превоз, съдържащи се в разпоредбите на IATA.

Условията на тарифите на всеки нискотарифен авиопревозвач са достъпни през сайта ни, както и директно на уебсайтовете на нискотарифните авиокомпании.

Този уебсайт е за некомерсиална, лична употреба. Съдържанието и цялата информация в сайта (без ограничение на цени и наличност на пътническите услуги), както и средства за осигуряване на съдържанието и информацията, са собственост на "Флай енд Уин" или на доставчиците. Като условие да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате да не използвате него или съдържанието му или информацията в него за каквито и да било комерсиални или не-лични цели (преки или косвени). Като правите ограничени копия на дестинацията си (и на прилежащите пътни документи), или на услугите, закупени чрез този уебсайт, Вие се съгласявате да не изменяте, разпространявате, предавате, излагате на показ, извършвате, възпроизвеждате, публикувате, лицензирате, както и да не създавате производни неща, да не предавате, продавате или препродавате каквито и да било информация, софтуер, продукти или услуги, придобити от този уебсайт, собственост на "Флай енд Уин" ООД.

 

1.    ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.         Условиe за ползване на Резервационната система, Системата за търсене и закупуване на хотелски резервации, и уеб страницата е приемане на общите условия на "Флай енд Уин" ООД. Общите условия са приложими от момента, в който отворите настоящата уеб страница и се прилагат по отношение на всички услуги, предлагани от "Флай енд Уин" ООД, включително когато закупувате съответната услуга по телефона. Чрез достъпа си и използването на уеб страницата по какъвто и да е начин, Вие изразявате своето съгласие, че приемате Общите условия и между Вас и "Флай енд Уин" ООД възникват договорни отношения. Поради това Ви препоръчваме внимателно да ги прочетете и в случай, че не сте съгласни с тях, да преустановите незабавно използването на уеб страницата и услугите, предлагани от Резервационната система и системата за търсене и закупуване на хотелски резервации. В случай, че имате въпроси относно Общите условия, моля да се свържете с нас на следния електронен адрес: office@flyandwin.net или по телефона на номер 02/9582640.

2.         С цел предотвратяването на евентуални недоразумения, моля да имате предвид, че настоящите Общи условия уреждат отношенията по резервирането и закупуването на самолетни билети през сайта www.flyandwin.net, както и резервирането на хотелски стаи, коли под наем, закупуването на застраховки и други туристически услуги, предлагани от "Флай енд Уин" ООД. Условията за превоз, включително, но не само, глоба за промяна на резервацията, позволен багаж, анулиране на билет и др., както и условията за ползване на съответната Туристическа услуга, се урежда съответно от специфичните условия на тарифата на съответния превозвач или доставчик на Туристическата услуга, поради което приемането ѝ от Потребителя е задължително условие за закупуването на самолетен билет, хотелска резервация, застраховка или друга Туристическа услуга. Преди да направите резервация, моля внимателно да прочетете съответната тарифа и/или общи условия и да отбележите, че ги разбирате и приемате. Понякога тарифите са на английски език. Ако имате проблем с разчитането и/или разбирането на условията на тарифата, предоставени директно от авиокомпанията и/или общите условия на доставчика на Туристическата услуга, моля не се колебайте да потърсите подкрепата на туристическите консултанти на "Флай енд Уин" ООД! В случай, че не приемате условията на съответната тарифа и/или общи условия на доставчика на услугата, моля незабавно да преустановите започнатата от Вас резервация и да проверите условията на другите тарифи и/или общи условия на доставчика, предложени в резултатите след търсенето ви в Резервационната система и/или Системата за търсене и закупуване на хотелски резервации или да потърсите помощ от консултантите на "Флай енд Уин" ООД " на телефон 02/9582640 или на електронна поща office@flyandwin.net.

3.         Настоящата уеб страница съдържа линкове към други уеб страници. Настоящите общи условия не се прилагат за тези уеб страници и порaди това Ви съветваме, когато използвате тези уеб страници, да се запознаете с техните общи условия.

4.         Тази уеб страница, Интернет резервационна система и Системата за търсене и закупуване на хотелски резервации са за лична и нетърговска употреба. Без изричното писмено съгласие на "Флай енд Уин" ООД " никой не може да използва Резервационната система и Системата за търсене и закупуване на хотелски резервации с търговски цели. Цялото съдържание и информацията на тази уеб страница (включително цените и наличността на туристическите услуги), както и средствата за осигуряването им, са собственост на "Флай енд Уин" ООД  или на доставчиците и снабдителите ѝ (авиокомпании, хотели, туроператори и др.).

 

 

2.    ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ И НА "ФЛАЙ ЕНД УИН" ООД

1.         Резервационната система и системата за търсене и закупуване на хотелски резервации могат да се използват само от лица, които са навършили 18 години и не са поставени под пълно или ограничено запрещение. Потребителят потвърждава, че е дееспособен и съгласно действащото българско законодателство не са налице пречки да поема договорни задължения.

2.         Потребителят носи пълна финансова отговорност за използването на Интернет резервационната система, Системата за търсене и закупуване на хотелски резервации и разходите, произтичащи от резервирането и закупуването на предлаганите на уеб страницата услуги.

3.         Потребителят се задължава да ползва Интернет резервационната система и Системата за търсене и закупуване на хотелски резервации по начин, съответстващ на Общите условия, общите условия на доставчика на Туристическата услугата и действащото законодателство в Република България, както и да избягва каквито и да било противозаконни действия. Ако в резултат на използването на Резервационната система, Системите за търсене и закупуване на хотелски резервации или използването на услугите се причинят вреди на "Флай енд Уин" ООД, служители, доставчици и/или партнъори на фирмата, отговорността за поправянето им е за сметка на Потребителя.

4.         Потребителят се задължава да въвежда точна и вярна лична информация. Потребителят няма право да прави резервация/и под фалшиво или чуждо име и да извършва плащанията за самолетни билети, хотелски резервации или други услуги с фалшива или чужда кредитна карта без съгласие на собственика на кредитната карта, да спира оторизирани от него плащания с кредитна карта по вече закупени от него услуги, за които "Флай енд Уин" ООД е издал съответните самолетни билети и/или ваучери, да предствя неистински или с невярно съдържание платежни нареждания за извършен банков превод, както и всякакви други действия, с които въвежда "Флай енд Уин" ООД в заблуждение, че е заплатил резервираните от него самолетни билети и/или други Туристически услуги. Хотелски резервации или резервации за автомобил под наем не могат да се заплащат с чужда кредитна карта, независимо от съгласието на собственика на картата.За установени такива действия, или подозрения за извършване на действия, забранени от действащото законодателсто, "Флай енд Уин" ООД " незабавно ще сезира компетентните органи и ще предприеме съответни съдебни действия.

5.         Потребителят носи пълна отговорност за посочените от него данни в Интернет резервационната система и Системата за търсене и закупуване на хотелски резервации, включително, но не само начална и крайна дата на пътуването, начална и крайна дата на настаняване и напускане на хотела, избор на хотел, дестинации, превозвач, цена, данни за пътниците и платеца, съгласието си с условията на тарифата, съгласието си с общите условия на доставчика.

6.         В случай на резервация по телефона, "Флай енд Уин" ООД ще изпрати електронно съобщение на посочения от Потребителя електронен адрес с детайли за направената резервация. Съдържанието на електронното съобщение следва да бъде потвърдено от Потребителя в рамките на 2 часа от получаването му. В случай, че Потребителят не потвърди съдържанието в рамките на 2 часа от получаването му и/или заплати направената резервация, се счита, че той е потвърдил резервацията с детайлите, посочени в електронното съобщение. В случай, че Потребителят не предостави електронен адрес или предостави невалиден електронен адрес, но направи плащане на резервацията, извършена по телефона, се счита, че той е съгласен с детайлите на резервацията, договорени по време на телефонния разговор.

7.         Потребителят следва да се информира относно визовите изисквания за съответната държава, за която закупува самолетен билет, застраховка и/или хотелска резервация, и да си набави всички необходими визи и документи за безпроблемното си пътуване. "Флай енд Уин" ООД не носи отговорност в случай, че на Потребителя му е отказано пътуване и/или ползване на други Туристически услуги поради липса на валиден паспорт, лична карта, виза или каквито и да било други документи, изисквани от българското законодателство или законодателството на съответната държава.

8.         Потребителят трябва да провери с "Флай енд Уин" ООД  най-късно 72 часа преди резервирания полет дали авиопревозвачът не е променил първоначално обявения час на полета или друга част от маршрута.

9.         "Флай енд Уин" ООД съветва Потребителя да се запознае с политическата обстановка в държавата, която би желал да посети и го информира, че не носи отговорност в случай на безредици, стачки, военни действия и др. подобни обстоятелства в съответната държава, от които биха произтекли вреди за Потребителя.

10.      "Флай енд Уин" ООД съветва Потребителя да се запознае с информация за хотела, който е резервирал, като време за настаняване и напускане, адрес, необходими документи за настаняване и други, които са му необходими с оглед ползване на услугата.

11.      Потребителят има право да направи 1 (едно) копие на потвърждението на закупената от него услуга. Потребителят няма право да изменя, разпространява, предава, излага на показ, извършва, възпроизвежда, публикува, лицензира, както и да създава производни продукти, да предава, продава или препродава каквито и да било информация, софтуер, продукти или услуги, придобити от тази уеб страница. В случай на констатирани нарушения "Флай енд Уин" ООД ще предприеме предвидените в действащото законодателство мерки за защита на правата и интересите си.

12.      В случай, че Ви е необходимо съдействие във връзка със закупена застрахователна полица, моля да се свържете директно със застрахователя на посочените в застрахователната полица телефони.

13.      "Флай енд Уин" ООД предупреждава, че при ползването на Интернет резервационната система и/или Системата за търсене и закупуване на хотелски резервации, рискът от незавършена резервация е изцяло за сметка на Потребителя. За завършена се счита резервация, при която са изпълнени всички стъпки за съответната услуга на настоящите Общи условия и системата е генерирала резервационен код при плащане с кредитна карта. При плащане с банков превод резервацията е успешна, след като са изпълнени всички стъпки за съответната услуга и системата е генерирала резервационен код. След приключване на резервацията ще получите електронно съобщение с резервационен код и инструкции. В случай, че не получите такова електронно съобщение, моля да се свържете с нас.

14.      "Флай енд Уин" ООД не гарантира, че ползването на Интернет резервационната система и Системата за търсене и закупуване на хотелски резервации ще протича без смущения, прекъсвания или невъзможност за връзка при проблеми с интернет браузера, електрозахранването или с интернет връзката на потребителя.

15.      "Флай енд Уин" ООД не гарантира, че след получаване на резултат от търсенето, в интернет резервационната система на "Флай енд Уин" и/или Системата за търсене и закупуване на хотелски резервации, няма да се появят оферти, различни от намерените по-рано в системата. Това е възможно поради настъпване на промени в цените на търсените полети или услуги за периода между двете търсения в Резервационната система, или Системата за търсене и закупуване на хотелски резервации. За валидно се счита търсенето, направено последно.

16.      "Флай енд Уин"  ООД предупреждава, че ако Потребителят не потвърди веднага избрания от него самолетен билет или хотелска резервация по начина, описан за съответната услуга, за "Флай ен Уин" ООД не възниква договор за посредничество при покупка на самолетни билети, хотелски резервации и/или застраховки, нито "Флай енд Уин"  гарантира, че при последващо търсене ще имате възможност да резервирате самолетен билет, хотелска резервация и /или хотел на същата цена.

17.      "Флай енд Уин" ООД полага грижата, като добър търговец и администратор на сайта и интернет резервационната система, да осигури публикуване на актуална и вярна информация. Ако установите, че е публикувана невярна информация, моля, свържете се с нас незабавно!

 

 

 

3.    РЕЗЕРВАЦИИ И ЗАКУПУВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ

1.         Потребителят може да направи резервация за самолетен билет, използвайки интернет резервационната система на "Флай енд Уин" на сайта www.flyandwin.net по следния начин:

·                               Стъпка 1: Въвеждане на критериите за търсене (От и До дестинации, тип полет, дати за начало и край на пътуването, брой и тип пътници) във Формата за търсене и натискане на бутона "Търси".

·                               Стъпка 2: В рамките на 60 секунди Резервационната системата генерира резултати от търсенето, като в началото на страницата с резултатите се предоставя обобщена информация за авиокомпаниите и полетите, а по-долу, подредени във възходящ ред, са всички полети, отговарящи на заложените критерии за търсене. В информацията за всеки предложен полет на страницата с резултати от търсенето са предоставени точните детайли за маршрута, авиокомпанията, полета, часовете на тръгване и пристигане, линк до общите условия на сайта, както и линк до условията на всяка една тарифа. Условията на тарифите са на английски език и в случай, че имате затруднения с разчитането и разбирането им, моля свържете се с наш консулт! Относно цената на предложените полети, моля отбележете, че на страницата с резултатите от резервационната система има специален текст, уведомяващ потребителите, че представената цена е крайна цена на самолетния билет, включваща всички летищни такси, но невключваща таксата за обслужване на "Флай енд Уин",  която се добавя на следващата стъпка от резервационния процес, както и че е възможно, според вида авиокомпания, на следващата стъпка от резервационния процес да се добави такса за багаж, такса за обработка на плащането (при нискотарифните авиокомпании) или такса за допълнителна услуга, избрана от Потребителя.

·                               Стъпка 3: След като Потребителят селектира най-подходящия за него полет и се запознае с условията на тарифата на превозвача, следва да натисне бутона "Избери".

·                               Стъпка 4: Потребителят следва да въведе на латиница имената на пътника, както са изписани на валиден документ за самоличност, с който ще пътува и да посочи начин на плащане – Кредитна Карта или Банков превод.

·                                Стъпка 5:

А) При избор на плащане с кредитна карта: Потребителят трябва да въведе номер на картата, код на картата (CVV), дата на валидност на картата, имената и адреса на картодържателя, валиден електронен адрес, на който ще получи потвърждението си за резервация и телефон за връзка. Потребителят натиска бутона «Резервирай» в случай, че кредитната карта е валидна, редовна и има наличност, достатъчна за заплащане на дължимата сума. Интернет резервационната система потвърждава резервацията, като генерира резервационен код и информация за очакване на издадения самолетен билет в рамките на 24 часа и резервираният билет е закупен от потребителя. Във всички други случаи Потребителят ще бъде информиран за причината, поради която резервацията не може да бъде успешно завършена.

Б) При избор на плащане с Банков превод: Потребителят трябва да въведе име и адрес на платеца (който ще направи превода), електронен адрес, на който ще получи потвърждението си за резервация, и телефон за връзка. След натискане на бутона "Резервирай" интернет резервационната система завършва резервацията и генерира за клиента резервационен код, както и информация относно това какво следва да се направи, за да се издаде билетът/билетите. Резервацията е успешно приключена и билетът/билетите биват закупени и издадени едва след заплащане на дължимата сума в посочения срок. Потребителят се задължава да изпрати потвърждение за направения банков превод. Плащането се счита за извършено, след като бъде изпратено копие от вносната бележка или преводното нареждане на електронната поща или факс номера на "Флай енд Уин" ООД. В случай на неизпращане на потвърждение за извършеното плащане в най-кратък срок, Потребителят рискува цената на избрания полет да изтече и авиокомпанията да анулира резервацията преди билетът да бъде издаден, като всички щети, произтичащи от това, са за сметка на Потребителят.

2.        След като Потребителят изпълни посочените стъпки успешно, той получава резервационен код, а в рамките на няколко минути и електронно съобщение на електронния адрес, посочен от него в интернет резервационната система. В електронното съобщение, получено на електронната поща се дава информация какво следва да направи Потребителят, за да получи издаден билет по резервацията си.

3.        Потребителят получава едно от следните електронни съобщения:

·                                "Потвърждение за резервация" – Потребителят получава това съобщение при успешно плащане с кредитна карта, когато е резервирал самолетен билет.

·                                "Потвърждение за резервация/Очаква плащане" – Потребителят получава това съобщение при плащане с банков превод. В съобщението се посочват банковите сметки на "Флай енд Уин" ООД и се посочва, че цената на самолетния билет не е гарантирана до момента на издаването на билета/билетите, което се извършва веднага след получаване на повърждение за нареден банков превод за пълната сума, по факс или на електронния адрес на "Флай енд Уин" ООД.

·                                "Заявка за резервация" – това съобщение се изпраща, когато авиокомпанията, обслужваща избрания полет, изисква допълнително време за потвърждение на резервацията. В този случай "Флай енд Уин" ООД се свързва с Потребителя в рамките на 48 (четиридесет и осем) часа и го уведомява за статуса на резервацията му.

4.        Потребителят може да направи резервация и като се обади на посочените на настоящата уеб-страница телефони. След като се свържете с туристически консултант от "Флай енд Уин" ООД и направи своето запитване, първо ще получите информация за търсения полет или друга туристическа услуга, а в последствие ще получите електронно съобщение с информация за предложението, направено по телефона. След потвърждение, Потребителят ще получи електронно съобщение с подробни инструкции как и в какъв срок да заплати направената резервация.

5.        Промени във вече издаден самолетен билет, включително неговото анулиране, могат да се правят, само ако е предвидена тази възможност в условията на тарифата на съответния превозвач, извършващ полета или изпълнителя на услугата и при спазване на посочените в нея правила. Моля да имате предвид, че в случай, че такива промени са възможни, те са свързани със заплащане на предвидените в условията на тарифата глоби и допълнителни такси.

4.  ЗАКУПУВАНЕ НА ХОТЕЛСКИ РЕЗЕРВАЦИИ

1.        Потребителят може да направи хотелска резервация, използвайки Системата за търсене и резервиране на хотелски резервации на сайта www.flyandwin.net.

2.         Системата за търсене и закупуване на хотелски резервации е само и единствено информационна. Помещава се на уебсайта http://www.hotelscombined.com и конкретните условия за нейното ползване са описани там. Системата за търсене и закупуване на хотелски резервации предоставя възможност лесно да намирате най-добрите цени и свободни стаи. Предоставя достъп до над 2 млн. хотелски оферти от стотици сайтове за пътувания, покриващи целия свят. Работи без такси и надценка. "Флай енд Уин" ООД е оторизиран партньор на съответната Система за търсене и закупуване на хотелски резервации и  също не начислява такси за посредничество.

3.          Системата за търсене и закупуване на хотелски резервации се използва по следния начин:

·                                Стъпка 1: Натиснете върху полето „Хотели” на началната страница на "Флай енд Уин" ООД.

·                                Стъпка 2: Въведете критериите за търсене (дестинация, дати на настаняване и напускане на хотела, брой стаи, брой възрастни и деца) във Формата за търсене и натиснете на бутона "Търси".

·                                Стъпка 3: В рамките на 60 секунди Системата за търсене и резервиране на хотели генерира резултати от търсенето, посочващи общия брой на намерените хотели, с кратка информация къде са разположени, категория на хотела, цена и конкретна резервационна система – доставчик. Подреждането на хотелите е по критерии на системата, но ако желаете можете да изберете друг критерий на подредба, като например Местоположение, Цена, Брой звезди, Удобства или Тип хотел. Ако желаете повече информация за конкретен хотел, можете да натиснете върху името му (което е линк) и да прочетете описанието на хотела, стаите, как да стигнете до него и друга полезна информация, която Ви е необходима, за да направите своя избор.

·                                Стъпка 4: След като изберете подходящия за Вас хотел и стая, натиснете бутона „Резервирайте сега“, където ще бъдете пренасочени към избор на сайт за резервации. Натискайки бутона „Продължи“, Вие излизате от  Системата за търсене и резервиране на хотели на „Флай енд Уин“ ООД и се пренасочвате към външна резервационна система с Общи условия, които са различни от Общите условия на резервационната система на „Флай енд Уин” ООД. Съветваме Ви да ги прочетете внимателно, защото в процеса на резервиране влизате в договорни отношения само и единствено с конкретната резервационна система и прекратявате договорните отношения с „Флай енд Уин“ ООД.

4.         Потребителят може да направи хотелска резервация и като се обади на посочените на настоящата уеб страница телефони. След като се свържете с туристически консултант от "Флай енд Уин" ООД и направите своето запитване, първо ще получите информация за конкретен хотел и цена, а в последствие ще получите електронно съобщение с информация за предложението, направено по телефона. След потвърждаване от Ваша страна и плащане с кредитна карта или банков превод, резервацията ще бъде завършена и ще Ви бъде предоставен резервационен код и хотелски ваучер. При плащане с банков превод ще получите хотелския ваучер в рамките на 24 часа след като платената сума се отрази по банковата сметка на "Флай енд Уин" ООД.

5.         Всяка резервация/заявка за резервация бива препращана от "Флай енд Уин" ООД  до съответния Доставчик под формата на запитване.

6.         Резервацията се счита за завършена, когато потребителят получи електронно съобщение на посочената от него електронна поща, потвърждаващо резервацията, дължимата сума е заплатена и ваучерът за хотелски услуги е издаден.

7.         Ваучерът за хотелски услуги потвърждава покупката на хотелска услуга и трябва да бъде принтиран и представен на хотелския персонал при регистрация в хотела.

8.         Промени, включително отмяна на вече издадена хотелска резервация, могат да се правят само ако е предвидена тази възможност в общите условия на доставчика на услугата. Моля да имате предвид, че в случай, че такива промени са възможни, те може да са свързани със заплащане на допълнителни такси.

9.         Доставчикът на хотелските услуги има право да анулира резервацията, в случай че никой от гостите в резервацията не се яви за регистрация в хотела, в деня, в който услугата започва ползването на услугата

10.      С цел да бъдат избегнати измами, злоупотреби с резервационната система и фалшиви резервации, "Флай енд Уин" ООД си запазва правото да анулира резервации, в случай че не е възможно да бъде осъществен контакт с потребителя на посочения от него телефонен номер. Същите разпоредби се прилагат, когато "Флай енд Уин" ООД установи, че електронната поща, предоставена от потребителя, е използвана в предишни резервации, които в последствие не са били финализирани, или в случай, че потребителят не отговаря на изпратените до него електронни съобщения от страна на "Флай енд Уин" ООД.

5.  ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

1.         Посочените цени от резервационната система за самолетни билети на "Флай енд Уин" ООД са в евро и се заплащат в лева по курс 1.956 лева. за 1 евро.

2.         Плащането на цената на съответната услуга се счита и за потвърждаване на всички данни, въведени или дадени от Потребителя, включително, но не само имена, дестинация, период на пътуване и др., както и на настоящите Общи условия, условията на тарифата и/или Общите условия на доставчика на съответната Туристическа услуга.

3.         В случай, че Потребителят избере метод за плащане чрез кредитна карта, е възможно потвърдената сума за заявената услуга да бъде изтеглена в различна от посочената като крайна цена валута. В този случай е възможно разлика в сумата, обявена от "Флай енд Уин" ООД в евро или лева, с тази, която реално се авторизира и в последствие изтегля, от предоставената за плащане карта. Тези различия се дължат на кръстосания обменен курс за различните валути между банката издател на кредитната карта и банката, с която авиокомпанията или доставчикът на услугата оперира, както и на условията на конкретната картова институция (VISA, MasterCard, Борика).

4.         "Флай енд Уин" ООД е посредник между Потребителя и доставчика на съответната услуга и при закупуване на самолетен билет и/или хотелска резервация с кредитна или дебитна карта заплащането на цената се осъществява по следния начин:

4.1.  При закупуване на самолетен билет за нискотарифна авиокомпания с кредитна карта:

4.1.1. При закупуване на самолетен билет, използвайки резервационната система, достъпна на електронната ни страница, цената на билета се превежда директно по банковата сметка на авиокомпанията. По банковата сметка "Флай енд Уин" ООД постъпва таксата за издаване на билет, определена в настоящите общи условия.

4.1.2.  При закупуване на билет по телефона или чрез електронната поща, Потребителят следва да попълни и изпрати авторизационна форма за таксуване на карта. В нея картодържателят попълва имена, ЕГН, номер на карта, код, дати и декларира съгласие с таксуването на определената сума по конкретната резервация. В случай, че картодържателят е различен от пътуващия, трябва да представи копие от двете страни на картата си, както и копие от документ за самоличност със снимка. След получаване на коректно попълнената авторизационна форма и необходимите документи, цената на билета се превежда директно по банковата сметка на авиокомпанията. По банковата сметка на "Флай енд Уин" ООД постъпва таксата за издаване на билет, определена в настоящите общи условия.

4.2.  При закупуване на самолетен билет за редовна авиокомпания с кредитна карта:

4.2.1.  При закупуване на самолетен билет, използвайки резервационната система, достъпна на електронната ни страница, цената на билета се превежда директно по банковата сметка на авиокомпанията. По банковата сметка на „Флай енд Уин” ООД постъпва таксата за издаване на билет, определена в настоящите общи условия.

4.2.2.  При закупуване на билет по телефона или чрез електронната поща, Потребителят следва да попълни и изпрати авторизационна форма за таксуване на карта. В нея картодържателят попълва имена, ЕГН, номер на карта, код, дати и декларира съгласие с таксуването на определената сума по конкретната резервация. В случай че картодържателят е различен от пътуващия, трябва да представи копие от двете страни на картата си, както и копие от документ за самоличност със снимка. След получаване на коректно попълнената авторизационна форма и необходимите документи, цената на билета се превежда директно по банковата сметка на авиокомпанията. По банковата сметка "Флай енд Уин" ООД постъпва таксата за издаване на билет, определена в настоящите общи условия.

4.3 При закупуване на самолетен билет от нискотарифна авиокомпания или редовна авиокомпания, която не предлага възможността билетът да бъде закупен чрез кредитна и/или дебитна карта, цената на билета и цената на  таксата за обслужване се превеждат по банковата сметка на "Флай енд Уин" ООД.

4.4 При закупуване на хотелски резервации

4.4.1 При закупуване на хотелски резервации използвайки резервационната система, достъпна на електронната ни страница, цената на хотелската резервация се превежда директно по сметка на доставчика на съответната услуга.

4.4.2 При закупуване на хотелски резервации по телефона или електронната поща цената се заплаща по сметка на "Флай енд Уин" ООД.

5.         Имайки предвид начин на разплащане, описан в т.4 от този раздел на настоящите Общи условия, в банковото Ви извлечение, относно извършени транзакции за закупуване на самолетни билети или хотелски резервации, ще бъдат отразени две транзакции – една към "Флай енд Уин" ООД за такса за издаване на билета и една към съответната авиокомпания и/или доставчик на услуга. В случай, че нареденото от Вас плащане към авиокомпанията и/или доставчика на услугата не постъпи по банковата сметка на авиокомпанията и/или доставчика на услуга, поради каквато й да е причина, авиокомпанията и/или доставчика на услугата ще се възползва от правото си да получи сумата от "Флай енд Уин" ООД. В този случай Потребителят следва да заплати цената на билета и/или туристическата услуга по сметката на "Флай енд Уин" ООД в рамките на 5 дни от уведомлението на "Флай енд Уин" ООД  към Потребителя за непостъпило плащане от негова страна към авиокомпанията и/или доставчика на услугата. В такива случаи Потребителят се задължава да окаже пълно съдействие на "Флай енд Уин" ООД за установяване на причините за непостъпване на сумата по сметката на авиокомпанията и/или доставчика на услугата, включително чрез представяне на удостоверение от обслужващата го банка, че дължимата сума е наредена и преводът не е спрян.

6.         В случай, че изберете като начин на плащане банков превод, следва да впишете като основание генерирания от системата резервационен код и да изпратите копие от платежното нареждане на "Флай енд Уин" ООД на електронна поща office@flyandwin.net или по факс 02/9582640. При плащане от чуждестранна банка следва да изпратите и копие от SWIFT документа.

7.         Формиране на цена и наини за плащане:

1.            Заплащане на самолетни билети

Плащанията се извършват чрез кредитна карта (VISA, MASTER), дебитна карта VISA Electron или по банков път на посочената по-долу банкова сметка:

Банка: UniCredit Bulbank

IBAN: BG27UNCR70001519681027

BIC: UNCRBGSF

В основание за банковия превод Потребителят се задължава да впише резервационния код, получен от интернет резервационната система.

В случай, че Потребителят избере метод за плащане банков превод, той ще получи електронно съобщение, уведомяващо го, че плащането трябва да бъде извършено в най-кратък срок, с цел да се запази резервираната цена и място за съответния полет. Повечето авиокомпании позволяват в рамките на 24 часа от завършването на резервацията, тя да се запази непроменена, но има тарифи, които изискват издаването и съответно плащането на билета да се извърши в същия ден. Поради това, в случай, че Потребителят няма възможност да направи банковия превод в рамките на деня, в който е направена резервацията, преди да преведе сумата в първия удобен случай, трябва да потвърди цената и статуса на резервацията си с туристически консултант от "Флай енд Уин" ООД. В случай, че тарифата е с по-дълъг срок за издаване на билета и при условие, че Потребителят преведе цялата дължима сума по сметката на "Флай енд Уин" ООД, като изпрати копие от платежното нареждане по факс или по електронна поща на адрес office@flyandwin.net, "Флай енд Уин" ООД ще издаде самолетния билет в съответствие с актуализираните и потвърдени от клиента детайли на резервирания полет. В случай, че в горепосочения срок Потребителят не извърши плащането или не изпрати потвърждение за извършено плащане и в следствие на това резервацията е анулирана или цената е променена от авиокомпанията, "Флай енд Уин" ООД  не носи отговорност за това.

Крайната цена на закупения самолетен билет се формира по следния начин:

-      Редовни авиокомпании – цена на самолетен билет + летищни такси + такса за издаване на самолетен билет. В зависимост от дестинацията, таксата за обслужване е както следва: полети в границите на България - 5 Евро (10 лв.)/ билет; полети в рамките на Европа – 20 Евро (40 лв.)/ билет ; междуконтинентални и трансокеански полети – 30 Евро (60 лв.)/ билет.

-      Нискотарифни авиокомапнии – цена на самолетен билет + летищни такси + такса за багаж (в случай, че такава е дължима) + такса за обработка на плащането от авиокомпанията + такса за обслужване. При тези авиокомпании Потребителят може да заяви допълнителна услуга - приоритетен бординг или допълнително багаж, за което се начисляват допълнителни такси. Таксата за обслужване за билети на нискотарифни авиокомпании е фиксирана и е 20 Евро (40 лв.)/ билет.

-      Таксата на "Флай енд Уин" ООД за анулацията на билет е 10 Евро (20 лв.)/ билет. Таксата за промяна на билет във вече издаден билет е 15 евро (30 лв.)/ билет. Отделно се заплащат таксите към авиокомпаниите.

-      Ако в периода между резервацията на самолетния билет и получаването на потвърждение за извършен банков превод (копие от платежното нареждане) от "Флай енд Уин" ООД цената на резервирания самолетен билет се е повишила, "Флай енд Уин" ООД незабавно уведомява Потребителя. В случай, че Потребителят е съгласен с обновената цена или други детайли, които са се променили поради забавилото се плащане, то той следва да заплати разликата в цените по банков път и да изпрати копие от платежното нареждане на "Флай енд Уин" ООД по факс или на електронен адрес office@flyandwin.net. След като получи копие от платежното нареждане, "Флай енд Уин" ООД ще предприеме действия по издаване на резервирания самолетен билет.

-      В случай, че с посочената от Потребителя кредитна карта бъде заплатена само сумата за цената на самолетният билет + летищните такси, но поради блокировка на картата от банката-издател за таксуване през ПОС терминал с ръчно въвеждане на картовите детайли, ограничен лимит, или други причини, възпрепятстващи таксуването на таксата за обслужване от предоставената от Потребителя карта, независещи от "Флай енд Уин" ООД, "Флай енд Уин" ООД се свързва с Потребителя и той трябва незабавно да предприеме действия по заплащане на дължимата сума, използвайки алтернативен метод за разплащане: 1. предоставяне на друга кредитна карта или 2. банков превод. В случай, че нито един от алтернативните методи за плащане не е приемлив за Потребителя и Потребителят е закупил билет за полет, изпълняван от редовна авиокомпания, той може да анулира издадения билет без каквито и да е било такси от страна на авиокомпанията, ако анулацията се заяви в същия ден, в който билетът е издаден. В случай на закупуване на билет за полет, изпълняван от нискотарифна авиокомпания, Потребителят няма право да направи анулация. При отказ на Потребителя да заплати дължимата такса за издаване на билет и/или неплащането й в срок от 2 работни дни, "Флай енд Уин" ООД има право да анулира билета за сметка на Потребителя на основание неспазване на договорените условия от страна на Потребителя. До получаването на дължимата сума, "Флай енд Уин" ООД има право да задържи или анулира издадените билети, без да носи каквато и да било отговорност към Потребителя за вреди. Задължението на Потребителя да заплати таксата за издаване на билета към "Флай енд Уин" ООД остава в сила и след анулацията на билета.

1.            Заплащане на хотелски резервации

-      Заплащането на хотелската резервация може да се извърши чрез кредитна карта или чрез банков превод, в зависимост от начина на резервиране на хотелската резервация. Крайната цена на услугата е цената, посочена от съответния хотел. Потребителят не дължи комисионна на "Флай енд Уин" ООД за услугата по издаване на хотелски ваучери.

1.   Плащане с кредитна карта

-      Плащане на хотелска резервация с кредитна карта може да бъде извършено онлайн в избраната резервационна система (която не принадлежи на „Флай енд Уин“ ООД), според описаното в Раздел 4, т.3, стъпка 4  и според реда, указан в нея или чрез обаждане в центъра за обслужване на клиенти на 02/9582640, ако резервацията е направена по телефон или електронна поща.

-      В случай, че кредитната карта е валидна, редовна и има наличност, достатъчна за заплащане на дължимата сума по резервацията, потребителят ще получи електронно съобщение, съдържащо резервационния код и ваучера за хотелска резервация. В противен случай, както и в случай, че плащането не може да бъде извършено, поради наличието на каквито и да било ограничения на кредитната карта (напр. дневен, седмичен или месечен лимит, или друго), резервацията няма да бъде завършена и "Флай енд Уин" ООД не носи отговорност за неизпълнение на услугата или за последващи промени в нейната цена.

-      Дължимата сума за хотелската резервация се заплаща от Потребителя на „Флай енд Уин“ ООД, ако резервацията е правена по телефон или електронна поща и директно на доставчика, ако резервацията е правена през външна резервационна система.

-      Фактура за заплатената от потребителя услуга може да бъде издадена от "Флай енд Уин" ООД само при изрично поискване, в срок от 5 дни от датата на плащане, само и единствено ако резервацията е правена по телефон, електронна поща или формата за запитване на уебсайта на "Флай енд Уин" ООД. Поискването трябва да бъде изпратено на електронен адрес office@flyandwin.net и да съдържа следните данни за издаване на фактура: Наименование, Адрес, ЕИК, ИН по ДДС и МОЛ за юридически лица и Име и ЕГН за физически лица. Фактурата ще бъде изпратена в рамките на 5 дни след получаване на заявката за издаване на фактура.

2.Плащане чрез банков превод

- Плащане на хотелска резервация чрез банков превод може да бъде направено само при заявка, направена по телефона на 02/9582640 или по електронната поща на адрес office@flyandwin.net.

- След получаване на заявката, "Флай енд Уин" ООД ще изпрати съобщение на посочения от потребителя електронен адрес, съдържащо детайли за резервацията и информация за банковия превод (банкови сметки и срокове за извършване на банковия превод). Посочената в електронното съобщение цена не е гарантирана от "Флай енд Уин" ООД и в случай, че до издаването на хотелския ваучер настъпи изменение в цената на хотелската резервация, същата следва да бъде заплатена от Потребителя. "Флай енд Уин" ООД  не носи отговорност за настъпили промени в цената и резервацията се счита валидна само след заплащането на пълната сума.

- След извършване на банков превод Потребителят трябва да изпрати копие от платежното нареждане на електронен адрес office@flyandwin.net.

6.   ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ ЗА НЕИЗПОЛЗВАНИ УСЛУГИ

 

1.         В случай, че закупената услуга не е използвана и/или не може да бъде използвана, и/или Потребителят не желае да я използва и условията на съответната авиокомпания или доставчик на услугата допускат това, може да се възстанови цената на цялата или част от услугата. Всяка авиокомпания и/или доставчик определя специфичните условия, при които това е възможно, както и документите, които следва да се представят, за да бъде уважено съответното искане за възстановяване. "Флай енд Уин" ООД не носи отговорност за решението на авиокомпанията и/или доставчика на услугата относно възстановяване на цялата или част от цената и не отговаря за вредите, които са или биха възникнали за Потребителя.

2.         В случай, че е възможно възстановяване на цялата или част от заплатената цена, същата се възстановява само по банков път в срок от 30 работни дни след възстановяване на съответната сума към "Флай енд Уин" ООД от авиокомпанията и/или доставчика на услугата и предоставяне от страна на Потребителя на валидни и пълни данни за банкова сметка в писмена форма.

3.         Таксата за издаване на билет, таксата за обслужване, както и комисионната за извършване на съответната услуга не подлежат на възстановяване, освен в случаите, когато анулирането на съответния самолетен билет или друга услуга се дължи единствено на виновното неизпълнение на задълженията на "Флай енд Уин" ООД по настоящите Общи условия и/или приложимото законодателство.

 

7.  ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

1.        Потребителят се съгласява да предостави лични данни на "Флай енд Уин" ООД във връзка с извършване на услугите, възложени от Потребителя. Потребителят дава съгласие за тяхното съхраняване и обработване в базата данни на резервационната система на "Флай енд Уин" ООД .

2.        Потребителят се съгласява "Флай енд Уин" ООД да предоставя личните му данни на доставчика, от когото е закупена съответната услуга (авиокомпания, хотел, доставчик на коли под наем, застраховател).

3.        Потребителят се съгласява "Флай енд Уин" ООД да предоставя името и електронния адрес, който е посочил при извършване на резервацията, на трети лица, с които "Флай енд Уин" ООД има сключени споразумения за защита на личните данни на потребителите. Тези данни могат да бъдат използвани от трети лица единнствено с цел изпращане на търговска информация на посочените електронни адреси. Потребителят може по всяко време да се откаже от опцията за получаване на търговска информация с изпращане на електронно съобщение с текст "Отказ" на адрес:  office@flyandwin.net.

4.         При използване на Интернет резервационната система и Системата за търсене и закупуване на хотелски резервации Потребителят трябва да въведе личните данни, необходими за успешното извършване на резервация и издаване на самолетен билет, хотелска резервация, застраховка или друга туристическа услуга. Въведената информация, съдържа собствено и фамилно име, пол, детайли на кредитна карта, адрес на електронна поща, дата на раждане и телефон за връзка. Използвайки интернет резервационната система, уеб страницата, системата за търсене и закупуване на хотелски резервации, Потребителят дава съгласие за обработване и предаване на неговите лични данни, както и данните на лицето/лицата, с което/които ще пътува, с цел резервиране и закупуване на самолетни билети или съответна туристическа услуга. Потребителят се съгласява, че "Флай енд Уин" ООД може да събира информация, относно (1) името, (2) електронни адреси, типа на компютъра и типа на уеб браузъра на посетителите на сайта, (3) информация, осигурена със знанието на потребителя в онлайн форуми, регистрационни форми и проучвания (включително име, адрес, електронен адрес и друга информация, нужна за профила на потребителя), и (4) съвкупна и специфична за потребителите информация, отнасяща се до броя на посещенията на сайта.

5.         Предоставените лични данни са напълно защитени и се използват с цел маркетингов анализ и по-добро разбиране на потребностите на Потребителите, и съответно подобряване на качеството на предлаганото обслужване. Без личните данни на потребителите интернет резервационната система няма да може да се използва за извършване на резервации.

6.         "Флай енд Уин" ООД се явява администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и ще обработва личните данни на Потребителят за изпълнение на своите задължения, във връзка с извършената от Потребителя резервация.

7.         Данните ще се обработват и съхраняват на хартиен и електронен носител. "Флай енд Уин" ООД като администратор на лични данни се задължава да осигури необходимите технически и организационни мерки за защита на данните от посегателства, загуба или промени.

8.         "Флай енд Уин" ООД е длъжен да не разкрива личните данни на Потребителя на трети лица. Предоставяне и достъп до тези данни може да има само в случаите, когато "Флай енд Уин" ООД е нормативно задължен да предостави данните на съответните публични органи и организации или му е надлежно изискана от такива органи по съответния ред; когато служителят е дал изрично съгласието си за разкриване на данните; случаите по т.3 от настоящия раздел на Общите условия на "Флай енд Уин" ООД или при други предвидени в Закона за защита на личните данни случаи; по отношение на информация, която не индивидуализира конкретно лице; по съвет на правните консултанти на "Флай енд Уин" ООД; в случай на преобразуване на "Флай енд Уин" ООД.

9.         "Флай енд Уин" ООД не носи отговорност, ако Потребителят сам е оповестил публично личните си данни на трети лица.

10.      Потребителят има право на достъп и на поправка на личните си данни, обработвани от "Флай енд Уин" ООД, включително да иска изтриването и актуализирането им, да забрани представянето им на трети лица и др., при условията и по реда на глава V от Закона за защита на личните данни

11.      "Флай енд Уин" ООД ще информира своевременно Потребителите на резервационната система за всички нови продукти, услуги, отстъпки и ценоразписи, промоции, рекламни кампании, предлагани на сайта. Тази информация ще се счита за поръчана от Потребителя търговска информация. Потребителят може по всяко време да се откаже от опцията за получаване на търговска информация с изпращане на електронно съобщение с текст "Отказ" на адрес office@flyandwin.net.

12.      Потребителят е съгласен "Флай енд Уин" ООД да запаметява ограничена информация за всяко търсене, направено от него и да използва тази информация също и за решаване на технически проблеми и за статистически цели.

 

8.  РЕКЛАМАЦИИ

 

1.        Рекламации относно резервации и закупени билети и туристически услуги могат да се подават само в писмена форма в срок от 10 дни от датата на закупуване на самолетния билет или друга услуга. Рекламациите се подават от Потребителя, направил резервация и/или ползвателя на услугите на "Флай енд Уин" ООД, или от техен представител с нотариално заверено пълномощно, както следва:

Адрес: бул. „България” 51Б, ет. 3
Факс: 02/9582640
e-mail:
office@flyandwin.net

2.        "Флай енд Уин" ООД " ще се запознае с исканията на Потребителя и ще излезе със становище в рамките на 10 работни дни от получаването на рекламацията в писмена форма, освен в случайте, когато вземането на решение изисква становище на трети лица (преки доставчици, експерти и др.).

 

9.  ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

 

1.        Потребителят се съгласява да обезщети "Флай енд Уин" ООД, неговите служители, управители, агенти и партньори срещу всички вреди, възникнали в резултат на нарушаването на настоящите Общи условия.

2.        В случай, че "Флай енд Уин" ООД установи некоректно отношение у Потребителя, а именно, ако Потребителят е изпратил платежно нареждане с невярно, неистинско или подправено съдържание, и цялата дължима сума не е преведена по сметката на "Флай енд Уин" ООД, то той дължи на "Флай енд Уин" ООД неустойка в размер на три пъти дължимата сума, както и "Флай енд Уин" ООД ще уведоми незабавно компетентните органи за опита за измама.

3.        "Флай енд Уин" ООД не носи отговорност за щети в резултат на форсмажорни обстоятелства и/или обстоятелства извън контрола на "Флай енд Уин" ООД като отменен полет, стачки на работниците и служителите на превозвача и/или летището, фалит или банкрут на авиокомапния или друг доставчик на туристически услуги, от който "Флай енд Уин" ООД купува съответната услуга или продукт.

4         "Флай енд Уин" ООД е само посредник между Потребителя и авиокомпанията, хотела, застрахователя или доставчика, с който урежда предоставянето на поръчаната от Потребителя услуга. Отговорността на "Флай енд Уин" ООД може да се ангажира само за вреди, възникнали от действията на "Флай енд Уин” ООД в периода от момента на приключване на резервацията до доставянето на билета, ваучера за хотелско настаняване, застрахователна полица или друга услуга, и не може да надвишава стойността на платената от Потребителя сума в полза на "Флай енд Уин" ООД. "Флай енд Уин" ООД не поема никаква отговорност за преки или косвени вреди, възникнали преди, по време и след пътуването или ползването на съответната услуга, включително, но не само, телесни повреди, смърт, загуба на багаж, закъснение, несъстоятелност на изпълнителя на услугата и др.

5.        Всякакви претенции за вреди, произтекли включително, но не само, от закупуването, ползването и/или неизползването на съответната туристическа услуга, следва да бъдат насочени съответно директно към авиокомпанията, застрахователя и/или доставчика на съответната Туристическа услуга.

 

10.            ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

1.        Правата на интелектуалната собственост върху интернет резервационната система, софтуерни продукти, документи и други материали, съдържащи се на тази уеб страница, са на "Флай енд Уин" ООД. Потребителят няма право самостоятелно или чрез трето лице да изменя, променя, подобрява, копира, възпроизвежда, адаптира, скрива, разкомплектова, превежда, преотдава, лицензира интернет резервационната система или каквато и да е част от съдържанието на уеб-сайта www.flyandwin.net.

2.        Потребителят не придобива права на интелектуална собственост и задълженията му остават и след като преустанови ползването на настоящата уеб страница и/или интернет резервационната система на "Флай енд Уин" ООД, и/или Системата за търсене и закупуване на хотелски резервации.

 

11.            ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1.        Всички неуредени от настоящите Общи условия отношения ще се регулират от материалното право на Република България. Споровете ще бъдат разглеждани от съдилищата, компетентни съгласно действащото законодателство.

2.        В случай, че някоя разпоредба от настоящите Общи условия бъде обявена от съдебен или друг компетентен орган за недействителна, останалите разпоредби запазват действието си.

3.        "Флай енд Уин" ООД си запазва правото по всяко време и по собствена преценка да променя Общите условия, като промените влизат в сила от момента на публикуването им на уеб страницата и имат действие за в бъдеще. По отношение на резервации, които са направени преди публикуването на промени в Общите условия, се прилагат Общите условия, които са били действащи към момента на извършването на резервацията. Поради това Ви съветваме да запазите копие от Общите условия, които сте приели. Ако продължите да използвате уеб страницата www.flyandwin.net,  "Флай енд Уин"  ООД счита, че сте се запознали с измененията и сте ги приели.